titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Dohoda „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“

Dohoda „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“

05.01. 2012

D o h o d a č. 2/ § 54/ 2012
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu

„Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ (ďalej len „ národný projekt“) realizovaného podľa § 54 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

Na stiahnutie:  

Dohoda o finančnom príspevku vo formáte pdf alebo docx