titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Obec  >  História a dejinné dáta obce Podhradík

História a dejinné dáta obce Podhradík

Podhradík

hrad sebes

Z historických záznamov sa Podhradík spomína už v roku 1363 pod názvom Waralia , ojedinele Šebeš Waralia. Maďarské názvy, ktorých pôvodcami boli zemepáni, vyjadrovali skutočnosť, že dedina vznikla pod hradom Šebeš. Prvý písomný doklad o dedine prichádza z roku 1401, ktorá bola majetkovou súčasťou hradného panstva Šebeš.
Od roku 1890 do 1900 mala obec 80 až 100 obyvateľov.

Na nižnom konci obce bol v roku 1755 postavený kostol, ktorý bol po rôznych úpravách v máji 1992 zbúraný. Na jeho mieste od roku 1994 stojí nový moderný rímsko katolícky kostol Najsvätejšej Trojice.

Najstaršie rodiny boli Karahutová, Hajtášová, Vargová. Ich hlavné zamestnanie bolo roľníctvo a práca na pánskom. V roku 1890 postihla obec nebezpečná choroba „cholera“ pri ktorej zomrelo 18 ľudí. O štyri roky neskôr obec bola postihnutá veľkou záplavou, pri ktorej sa utopila občianka Hajtášová. Dňa 31. júla 1914 vyhláškami Okresného úradu boli povolaní občania – vojaci do základnej služby. Vypukla I. svetová vojna a trvala 4 roky. Z našej obce na fronte padli: Ján Repka, Ján Mihálik, Ján a Štefan Varga.dohoda

V roku 1925 bola ukončená výstavba ľudovej školy, vyučovanie sa začalo s 35 žiakmi.
V obci do roku 1926 žili židovské rodiny a to rodina Fraiman Wili, Simon Antal a rodina Raischa, ktorý sa zaoberali obchodovaním.
Vojnové roky znásobili biedu zvlášť v čase, keď sa ľudia nechcene stali hostiteľmi nemeckých a ruských vojakov.

Povojnové roky sú charakterizované priaznivejšími pomermi, ktoré skvalitňovali život ľudí.
V roku 1950 začala premávať autobusová doprava a v roku 1957 v akcií Z sa začalo s výstavbou kultúrneho domu. Postupne v roku 1958 bol postavený železobetónový most v strede obce, nová asfaltová cesta medzi našou obcou a Vyšnou Šebastovou a začala sa výstavba JRD – kravíny, ošípané, hydináreň.
V ďalších rokoch pribudla do obce nová hasičská zbrojnica, nové verejné osvetlenie obce a v roku 1976 bol vybudovaný vodovod.
Pred 40 rokmi vznikla z bývalej základnej školy materská škola, ktorá funguje nepretržite doteraz s tým, že bola urobená rozsiahla vnútorná rekonštrukcia.

V posledných 20-tich rokoch minulého storočia sa naďalej rozvíjalo materiálno-technické vybavenie obce. Obec v tom čase dostala novú tvár postavením modernej predajne potravín a pohostinstva, rekonštrukciou MŠ, vybudovaním parkov, tenisového ihriska, postavením kostola, plynofikáciou dediny, prístavbou kultúrneho domu, výstavbou nových obecných ciest, a a odovzdanie Domu smútku v roku 2005 do užívania.
Dňa 20.06.1999 vošiel do histórie obce ako deň prvej primičnej sv. omše novokňaz, rodák z našej obce Mgr. Dušan Nemec, ktorého dňa 16.6.2002 nasledoval salezián Mgr. Peter Varga a dňa 19.6.2005 Mgr. Peter Nemec.

Dňa 28.07.2004 obec postihla povodeň , ktorá urobila značné škody na majetku obce ale aj majetku občanov.

Dejinné dáta obce Podhradík

1924-25 Výstavba budovy školy
1950 Zavedenie autobusovej dopravy
1955 Vybudovanie ohrady a vybielenie kostola
1957 Výstavba kultúrneho domu a garáže pre autobus
1958 Výstavba železobetónového mosta cez stred dediny
1963 Asfaltovanie cesty v obci až po Vyšnú Šebastovú
1964 Oplotenie školského dvora
1965 Výstavba požiarnej zbrojnice a výstavba ďalšieho mosta
1966 Oplotenie cintorína
1969 Výstavba miestneho rozhlasu
1970 Výstavba verejného osvetlenia
Vydláždenie priekop
Generálna oprava budovy školy
1971 Dobudovanie zvyšných dvoch mostov cez potok
Predĺženie elektrickej siete
Asfaltovanie ciest
1973-76 Výstavba obecného vodovodu
Výstavba farmy kožušinový zvierat
Zrušenie ťažby kameňa v kameňolome
1976 Zahájenie prevádzky obecného vodovodu – september
Rekonštrukcia školy na materskú školu vrátane školskej jedálne
1979 Dokončená cesta smerom na Teriakovce
1980 Asfaltový koberec Vyšná Šebastová – Podhradík
1983 07.07.1983 otvorenie novopostavenej predajne potravín
a pohostinstva
1986 Posilnenie zdroja vody vodovodnou prípojkou 700 m
zimná studňa
Rozsiahla rekonštrukcia materskej školy a oplotenia
1987 Nové oplotenie cintorína, vydláždenie stredu cintorína a
výsadba 250 kusov tují
1988 Výstavba obecného parku
1989 Rekonštrukcia vnútorných priestorov sály kultúrneho
domu
1991 Prečistenie potoka, vydláždenie priekopy smerom na
cintorín
1992 Začiatok výstavby nového rím. kat. kostola
Úprava cesty na cintorín živičným kobercom
Vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie
Kanalizácia obce Podhradík
1993 Výstavby antukového tenisového ihriska s oplotením
Rekonštrukcia elektrickej siete, verejného osvetlenia a
rozhlasu
1994 Ukončenie výstavby kostola – konsekrácia 28.08.1994
1995 Príprava projektu Plynofikácia obce – začiatok
výstavby
Zavedenie elektrickej prípojky na cintorín
1996 Ukončenie plynofikácie obce – september 1996
1997-1999 Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu
Rozšírenie elektrickej siete na lokalitu určenú na
individuálnu bytovú výstavbu
Asfaltovanie – živičný koberec na obecných cestách
Plynofikácia budovy obecného úradu
2000 Rozšírenie vodovodnej siete na lokalitu určenú na
individuálnu bytovú výstavbu
Výstavby parkoviska na cintoríne
Príprava projektovej dokumentácie územno-obytnej zóny na lokalite Lúka-Lúky určenej na individuálnu bytovú výstavbu
2003 Výmena krytiny na budove OcÚ
2005 Výstavby Domu smútku – posviacka 29.10.2005
Miestne komunikácie – nový živicový koberec