titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Obec  >  Materská škola

Materská škola

V obci je jednotriedna materská škola celodennou prevádzkou, ktorú navštevuje 17 detí. Jej zriaďovateľom je obec a materská škola je bez právnej subjektivity. Budova školy je majetkom obce, ktorá zabezpečuje jej materiálno-technické vybavenie. Škôlka poskytuje nepretržité služby pre deti našich občanov od roku 1977, kedy budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou a prestavbou.

Je kompletne plynofikovaná, prebehla rekonštrukcia strechy znížili sa stropy vkusným podhľadom, previedla sa výmena okien a vnútrajšok dýcha novou maľbou.

Súčasťou MŠ je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravu aj pre dôchodcov.

Metodické riadenia zabezpečuje riaditeľka a Krajský školský úrad Prešov. Mzdovú a rozpočtovú agendu vedie učtáreň obce.

Personál MŠ:
PhDr. Ľubica Petejová – riaditeľka MŠ
Mgr. Gabriela Timková – učiteľka MŠ
Mária Amrichová - kuchárka ŠJ, školníčka MŠ
Iveta Hromjaková – vedúca ŠJ
Kontakt: 051/ 7765 814
e-mail: mspodhradik@gmail.com