titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Obec  >  Súčasnosť obce Podhradík

Súčasnosť obce Podhradík

Obec Podhradík v posledných rokoch podstatne zmenila svoju tvár. Vďaka vytvoreným podmienkam a investíciám boli zrealizované projekty, ktoré zvýšili úroveň bývania v obci. Vytvorili sa nové ulice s inžinierskymi sieťami a tým sa vytvorili možnosti ďalšieho demografického rastu obyvateľstva.

Vybudoval sa Dom smútku s priľahlým parkoviskom, zvonicou a chodníkom. Prebehla komplexná rekonštrukcia verejných priestranstiev a lávok cez potok spolu s rekonštrukciou budov materskej školy a obecného úradu.

Rekonštrukčné práce prebehli na elektrickej NN sieti, miestnom rozhlase a verejnom osvetlení. Postavili sa parkoviská, oddychové zóny, vkusné drevené autobusové zastávky a informačné tabule. V súčasnosti sa obec snaží dokončiť kanalizáciu.

Vďaka dobrej vybavenosti a polohe má potenciál ďalšieho rastu.