titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Obec  >  Symboly obce

Symboly obce

Každá obec, v ktorej sa časom vyvinula nejaká administratívna činnosti, snažila sa signovať svoje písomnosti vlastným znakom, pečaťou. Bol symbolom vyjadrujúcim jej určité špecifiká individuálnosti, odlišujúce ju od ostatných obcí.

pecat obce podhradik

Zo sfragistických prameňov sa zachovalo nedatované typárium pravdepodobne z druhej polovice 19. storočia, ktoré sa nachádza v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove. Je to zatiaľ najstarší zachovaný symbol obce. Pravdepodobne obec používala aj staršie pečatidlo minimálne z konca 18. storočia. Kruhopis typária v maďarskom jazyku znie: SÁROS MEGYE SEBESVÁRALJA KOZSÉG PECSÉTJE ( Šarišská župa, pečať obce Podhradík.)

Súčasné symboly obce Podhradík tvoria erb, pečať a vlajka, od ktorých je odvodená aj zástava a štandarda starostu.

erb obce podhradik

V pečatnom poli je vyobrazený vpravo otočený na pažiti stojaci Baránok, držiaci na žrdi zástavku ukončenú lastovičím chvostom. V celoslovenskom meradle je už veľa obecných erbov s motívom Baránka Božieho, preto z dôvodu identifikácie a jedinečnosti sa symbol Baránka doplnil o figúru hradu, o existencií ktorého sme sa aj zmienili v predchádzajúcej časti.
Aj súčasný názov obce korešponduje s týmto dopĺňajúcim motívom.
Popis erbu znie:
V červenom štíte strieborný hrad na vysokom modrom vrchu, preloženom
strieborným zlatonimbým Baránkom Božím v zlatej zbroji, držiacim
za sebou striebornú žrď so zlatou, lastovičím chvostom ukončenú zástavu.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, modrej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

zastava obce podhradik